«QAR Solutions» ЖШС реквизиті

QAR Solutions - qar.kz

QAR Solutions

28 наурыз 2024

Серіктестіктің фирмалық атауы:
Мемлекеттік тілде:
Толық: «QAR Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде:
Толық: Товарищество с ограниченной ответственностью «QAR Solutions»
Ағылшын тілінде:
Толық: Limited Liability Partnership «QAR Solutions»

 

«QAR Solutions»  ЖШС

БСН190440033661

БСК–KCJBKZKX

ЖСК–KZ258562203138110647

050063, ҚР, Алматы қ., Достық даңғылы, 180 ғимарат, 203 кеңсе.